Mô hình  giàn mini thủy canh phù hợp với những người trồng thủy canh mới bắt đầu và muốn phát ...

Giàn Mini thủy canh rau xà lách cây con,rau xà lách thu hoạch rất tươi và đạt năng suất cao ...